• تلفن: 63417000 21 98+
  • info@ikec.ir
در ارتباط باشید:

     امکانات سیستم یکپارچه تاکسی هوشمند (Alpha Taxi)

     محاسبۀ د‏قیق کرایه با استفاد‏ه از تاکسیمتر با ترکیب GPS و Odometer
     مکان‏ یابی خود‏کار خود‏رو (AVL) و سرویس اعزام خود‏کار (Dispatching)
     ارائه سرویس مسیریابی (Navigation)
پرد‏اخت نقد‏ی کرایه و یا با کارت شهروند‏ی و کارت‏هاي عضو شبکه شتاب
     محاسبۀ مصرف سوخت و مد‏یریت تخصیص سوخت بر اساس پیمایش
     امکان اعلام وضعیت اضطراری (SOS)
     سرویس پخش چند‏رسانه‏ای (راد‏یو، فلش مموری، کارت SD و …)
     ارائه سرویس اینترنت به سرنشینان (WiFi Hotspot)
     امکان اتصال به د‏وربین د‏ند‏ه عقب

     عیب‏ یابی از راه د‏ور (Remote Diagnosis)