پروژه های انجام شده

سیستم خودروی متصل Connected Vehicle
سامانه تاکسی هوشمند آلفا تا...
سیستم مالتی مدیا آوا