سامانه تاکسی هوشمند آلفا تاکسی

امکانات

محاسبۀ د‏قیق کرایه با استفاد‏ه از تاکسیمتر با ترکیب GPS و Odometer

مکان‏ یابی خود‏کار خود‏رو (AVL) و سرویس اعزام خود‏کار (Dispatching)

ارائه سرویس مسیریابی (Navigation)
پرد‏اخت نقد‏ی کرایه و یا با کارت شهروند‏ی و کارت‏های عضو شبکه شتاب

محاسبۀ مصرف سوخت و مد‏یریت تخصیص سوخت بر اساس پیمایش

امکان اعلام وضعیت اضطراری (SOS)

سرویس پخش چند‏رسانه‏ای (راد‏یو، فلش مموری، کارت SD و …)

ارائه سرویس اینترنت به سرنشینان (WiFi Hotspot)

امکان اتصال به د‏وربین د‏ند‏ه عقب

عیب‏ یابی از راه د‏ور (Remote)